KABELANVISNING

Ring alltid först, gräv sedan!
Ska du göra markarbeten som kan skada underjordiska ledningar måste du först ta reda på vad som finns i marken. Här kan du beställa anvisning för optokabel. Anvisningen är kostnadsfri om beställning görs minst tre arbetsdagar före markarbetets start. Önskas anvisning med kortare varsel debiteras en kostnad av 800:-. Utförd anvisning gäller en månad.

Tänk på...
* att helst närvara vid anvisningen. Detta för att förhindra ev. felanvisning.
* att om du är vållande till att en kabel skadas så kan du bli ersättningsskyldig.
* att handverktyg gäller inom en meter på båda sidor anvisad kabel.
* att lägesdjup inte kan lämnas då schaktdjupet över hela ledningens längd inte kan garanteras.

Försök aldrig att själv reparera en skadad ledning. Kontakta alltid nätägaren. Ta aldrig i skadade kopparkablar då det i vissa fall kan förekomma mycket hög spänning i dom. Titta heller aldrig in i avslitna optokablar då detta kan föranleda ögonskador.

Information om vad du bör tänka på vid markarbeten kan du hitta på den gemensamma webbplatsen för Sveriges kommuner och elnätbolag: http://www.kabelanvisning.com/

Glöm inte att kontrollera även el-, vatten-, och teleledningar. Alla är lika viktiga.

För beställning av optokabelanvisning eller vid akut skada på sådan kontakta:

Kinda, Ödeshög, Boxholm och Ydre kommun:

Vadstena kommun:

Åtvidabergs kommun:


Använd dig gärna av detta onlineformulär vid beställning av optokabelanvisning...

Bifoga filer... Om du vill bifoga bilder kan du göra det här. Ladda upp samtliga bilder INNAN du fyller i nedanstående formulär.

- Du kan bara ladda upp EN bild i taget.
- Bilden måste vara av typen *.gif, *.jpg, *.png, *.tif eller *.pdf.
- Storleken på respektive fil får vara maximalt 6MB.

Markarbetet kommer att ske i följande kommun...

* = obligatorisk uppgift

* Kinda     Ödeshög     Boxholm     Ydre     Åtvidaberg     Vadstena

Utförare
Företag:
Förnamn: *
Efternamn: *
Gatuadress: *
Postnummer/Postadress: *
Telefon: *
Mobil:
Fax:
E-post:
 
Arbetet beräknas starta (YYYY-MM-DD): *
Fastighetsbeteckning eller adress där arbetet ska äga rum: *
Annan information:

Enligt personuppgiftslagen (PUL) måste vi ha ditt samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter om du beställer via ovanstående formulär. Med behandling avses här insamling, registrering, lagring, bearbetning, utlämnande samt samkörning inom vår kundserviceverksamhet.

Jag lämnar mitt samtycke till att Kommunalförbundet ITSAM, Teknorama AB och Infracom får behandla mina personuppgifter ovan. *